Psykodynaaminen jooga

Psykodynaaminen joogaryhmä on suljettu ryhmä, jossa joogaharjoitusten avulla pyritään tulemaan yhteyteen oman kehon, mielen ja kokemusmaailman kanssa. Psykodynaamisen joogan tavoite on kehittyä kohti kokonaisempaa olemisen tapaa, jossa tietoinen ja tiedostamaton voivat alkaa integroitumaan. Psykodynaamisen joogan kautta ei pyritä muuttumaan joksikin, vaan nimenomaan tulemaan enemmän omaksi todelliseksi itseksi. Psykodynaamisessa joogassa kohdistetaan huomio ja tarkkaavuus joogaharjoituksen aikana omaan kehoon. Harjoituksen jälkeen pysähdytään kuulemaan, mitä mieleen ja kokemusmaailmaan nousee ja jaetaan tätä toisten ryhmän jäsenten kanssa. Käytännössä ryhmäkerrat koostuvat 60 minuutin joogaharjoituksesta sekä 60 min ryhmäkeskustelusta. Joogan harjoitukset ovat lempeitä, oman kehon viestejä kuuntelevia asanoita (jooga-asennot) sekä hengitys- ja tietoisuusharjoituksia. 
 
”Meidän on ensin yhdistettävä keho ja mieli, jotta voimme yhdistää kehomielen ja maailman.” (Sheng Yen)
 
Joogaharjoituksen aikana on mahdollista irrottautua jokapäiväisen elämän tapahtumista ja kuormituksesta. Joogaharjoitus rauhoittaa hermostoa, auttaa mieltä kohdistamaan huomion omaan kokemukseen ja tunteisiin. Joogan avulla voimme oppia kohtaamaan ja säätelemään vaikeita tunnetiloja, ja sitä kautta vahvistaa kykyämme ajatella ja toimia rakentavasti ihmissuhteissa. Luottamukselliset ryhmäkeskustelut antavat mahdollisuuden sanoittaa ja jakaa omia kokemuksia ja tunteita turvallisesti. Ryhmässä korostuu se oivallus, ettei kukaan ole yksin eikä kukaan elä tyhjiössä, vaan jokainen vaikuttaa koko ajan toiseen. Ryhmän vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen: tämän ansiosta voidaan löytää omaa minuutta toisten avulla ja tutustua omassa itsessä olevaan tuntemattomaan - C.G. Jungin sanoin omaan "varjoon", jossa kipeiden kokemusten ohella on usein myös piilossa omia vahvuuksia.
 
Ryhmämuotoinen työskentely tarjoaa mahdollisuuden jakamiseen ja yhteyden löytämiseen: sen huomaaminen, että toisilla ihmisillä on samankaltaisia kokemuksia kuin itsellä, vahvistaa ja helpottaa. Ryhmän hyvä ilmapiiri luo tilaa tunnistaa omia tunteita ja tarpeita ja olla lempeä ja hyväksyvä itseä kohtaan. Omana itsenään, kokonaisena, nähdyksi tuleminen eheyttää. Ryhmän työskentelyn edetessä saattaa huomata, että jotakin ryhmässä koettua alkaa siirtyä myös ryhmän ulkopuolelle. Ryhmää ja psykoterapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus kaikkeen ryhmän sisällä tapahtuvaan.
 
Psykodynaaminen jooga sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistaan, halukkaita tutkimaan omaa mieltään ja jakamaan kokemuksiaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Psykodynaaminen joogaryhmä sopii erityisen hyvin ennaltaehkäisevänä terveydenhuollon tukena myös niille henkilöille, jotka ovat arjessa tunnistaneet uupumisen merkkejä mutta joiden työkyky ei vielä ole uhattuna. Aiempaa joogakokemusta ei edellytetä. Psykodynaaminen joogaryhmä ei sovi henkilöille, joilla on vaikeita oireita, akuutti kriisi tai ongelmallista päihteiden käyttöä. 
 
Alkavista psykodynaamisista joogaryhmistä löydät tietoa täältä 
http://maitri.webnode.fi/palvelut/suljetut-ryhmat/

 

Maitri Yoga / Mind Dynamics Oy

Uudenmaankatu 5-9
05800 Hyvinkää

Postiosoite:
Vaiveronkatu 8
05900 Hyvinkää
0503000055 nina.pyykkonen@elisanet.fi
Luotu Webnodella