Maitri?

Maitrī (Sanskrit: मैत्री) tai Mettā (Pali: मेत्ता) 

 
Maitri tarkoittaa itseemme kohdistuvaa ehdotonta hyväntahtoisuutta, joka heijastuu kaikkeen ympärillä olevaan. Maitri tarkoittaa myös uskallusta oppia tuntemaan itsemme kokonaisena ja hyväksyä itsemme, toiset ja elämä sellaisena kuin ne todellisuudessa ovat. 
 
Hyväntahtoisuus on Maitri Yogan toiminnan perusta. Maitri Yogassa opetellaan itsen kuuntelemisen taitoa, ja kehitetään kykyä luopua liiasta vaativuudesta, suorittamisesta, kritiikistä ja vertailusta. Maitri Yogan opettajat ovat tavallisia ihmisiä jotka työskentelevät itsekin juuri näiden kysymysten äärellä.
 
 

Maitri Yoga / Mind Dynamics Oy

Viertolankatu 25 liiketila 2
05800 Hyvinkää

Postiosoite:
Vaiveronkatu 8
05900 Hyvinkää
0503000055 nina.pyykkonen@elisanet.fi
Luotu Webnodella