Asahi

Asahi on harjoitusmuoto, jossa on kolme tasoa: 1. terveysliikuntataso, 2. kehon optimaalisen asennon ja liikeperiaatteiden taso ja 3. mielen taitojen taso.  Asahi opettaa oikeaa ergonomiaa ja syvällistä liiketietoisuutta, ja se voi olla myös syvällistä mielen ja kehon yhteyden tutkimista ja tämän yhteyden löytämistä. 

Tietoinen liike ja sen harjoittaminen on suurimmalle osalle meistä vierasta: länsimainen urheilulähtöinen liikuntakulttuuri ei sisällä lainkaan sellaista liikkumisen tapaa, mihin asahissa pyritään. Asahi, kehotietoisuuden harjoituksena, on voimakas kehon ja mielen integroinnin menetelmä. Asahissa opettelemme suuntaamaan huomiomme liikkeiden esiin nostamiin kehon aistimuksiin. Kehon aistimusten seuraaminen on huomion suuntaamisen perustaito, joka opettaa samalla myös, miten huomio tai tarkkaavaisuus voidaan suunnata muihinkin mielen sisältöihin. Kun opimme tarkkailemaan kehomme aistimuksia, opimme samalla, miten tunteita, mielialoja ja omaa ajatteluaankin voi tarkkailla. Tämä tarkkaavaisuus on itseymmärryksen kasvun avain.

 

Maitri Yoga / Mind Dynamics Oy

Viertolankatu 25 liiketila 2
05800 Hyvinkää

Postiosoite:
Vaiveronkatu 8
05900 Hyvinkää
0503000055 nina.pyykkonen@elisanet.fi
Luotu Webnodella