Psykodynaaminen kehomielityöskentely

Kehomieliharjoituksen aikana on mahdollista irrottautua jokapäiväisen elämän tapahtumista ja kuormituksesta. Harjoitus rauhoittaa hermostoa, auttaa mieltä kohdistamaan huomion omaan kokemukseen ja tunteisiin. Sen avulla voimme oppia kohtaamaan ja säätelemään vaikeita tunnetiloja, ja sitä kautta vahvistaa kykyämme ajatella ja toimia rakentavasti ihmissuhteissa. Luottamukselliset ryhmäkeskustelut antavat mahdollisuuden sanoittaa ja jakaa omia kokemuksia ja tunteita turvallisesti. Ryhmässä korostuu se oivallus, ettei kukaan ole yksin eikä kukaan elä tyhjiössä, vaan jokainen vaikuttaa koko ajan toiseen. Ryhmän vuorovaikutus antaa mahdollisuuden uuteen kokemukseen omasta itsestä ja suhteesta toiseen: tämän ansiosta voidaan löytää omaa minuutta toisten avulla ja tutustua omassa itsessä olevaan tuntemattomaan - C.G. Jungin sanoin omaan "varjoon", jossa kipeiden kokemusten ohella on usein myös piilossa omia vahvuuksia. 
Ryhmämuotoinen työskentely tarjoaa mahdollisuuden jakamiseen ja yhteyden löytämiseen: sen huomaaminen, että toisilla ihmisillä on samankaltaisia kokemuksia kuin itsellä, vahvistaa ja helpottaa. Ryhmän hyvä ilmapiiri luo tilaa tunnistaa omia tunteita ja tarpeita ja olla lempeä ja hyväksyvä itseä kohtaan. Omana itsenään, kokonaisena, nähdyksi tuleminen eheyttää. Ryhmän työskentelyn edetessä saattaa huomata, että jotakin ryhmässä koettua alkaa siirtyä myös ryhmän ulkopuolelle. Ryhmää ja psykoterapeuttia sitoo vaitiolovelvollisuus kaikkeen ryhmän sisällä tapahtuvaan.
Psykodynaaminen kehomielityöskentely sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvoinnistaan, halukkaita tutkimaan omaa mieltään ja jakamaan kokemuksiaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmä sopii erityisen hyvin ennaltaehkäisevänä terveydenhuollon tukena myös niille henkilöille, jotka ovat arjessa tunnistaneet uupumisen merkkejä mutta joiden työkyky ei vielä ole uhattuna. Aiempaa kokemusta ei edellytetä, mutta sairauksista tai vammoista on tärkeää keskustella lääkärin kanssa ja tiedottaa myös ohjaajaa. Psykodynaaminen joogaryhmä ei sovi henkilöille, joilla on vaikeita oireita, akuutti kriisi tai ongelmallista päihteiden käyttöä. 

 

Maitri Yoga / Mind Dynamics Oy

Viertolankatu 25 liiketila 2
05800 Hyvinkää

Postiosoite:
Vaiveronkatu 8
05900 Hyvinkää
0503000055 nina.pyykkonen@elisanet.fi
Luotu Webnodella